Category Archives: Lớp 9

Chuyên đề bất đẳng thức và cực trị ôn thi vào 10

Toan247.com xin gửi tặng thầy cô và các em bộ tài liệu ôn thi vào lớp 10. Bộ tài liệu này bao gồm các chuyên đề rút gọn và tính giá trị của biểu thức, phương trình và hệ phương trình, Giải bài toán bằng cách lập phương trình, Hàm số và đồ thị hàm...

Chuyên đề hàm số và đồ thị hàm số lớp 9

Toan247.com xin gửi tặng thầy cô và các em bộ tài liệu ôn thi vào lớp 10. Bộ tài liệu này bao gồm các chuyên đề rút gọn và tính giá trị của biểu thức, phương trình và hệ phương trình, Giải bài toán bằng cách lập phương trình, Hàm số và đồ thị hàm...

Chuyên đề phương trình và hệ phương trình toán 9

Toan247.com xin gửi tặng thầy cô và các em bộ tài liệu ôn thi vào lớp 10. Bộ tài liệu này bao gồm các chuyên đề rút gọn và tính giá trị của biểu thức, phương trình và hệ phương trình, Giải bài toán bằng cách lập phương trình, Hàm số và đồ thị hàm...

Chuyên đề rút gọn và tính giá trị của biểu thức

Toan247.com xin gửi tặng thầy cô và các em bộ tài liệu ôn thi vào lớp 10. Bộ tài liệu này bao gồm các chuyên đề rút gọn và tính giá trị của biểu thức ...đã được biên soạn rất công phu bởi các thầy cô có nhiều kinh nghiệp trong việc dạy ôn cho...