toan247.com giới thiệu các em các câu hỏi trắc nghiệm ôn thi giữa kì môn tin học lớp 6 để các em học sinh ôn tập
Chúc các em đạt kết quả cao!
Đề ôn thi giữa kì tin học 6

 

<iframe width="100%" height="900" src="https://azota.vn/de-thi/mltzeu" title="de thi thu tin.pdf" frameborder="0" allow="accelerometer;autoplay;clipboard-write;encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> </iframe>

 

2 thoughts on “Đề ôn tập thi giữa kì môn tin 6 sách kết nối tri thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.