HỌC TRỰC TUYẾN QUA ZOOM

 

Link học trực tuyến ngôn ngữ lập trình mới nhất hiện nay dành cho học sinh phổ thông. Hãy liên hệ vói giáo viên theo số đt: 0987287564 để  được hướng dẫn tham gia lớp học.

Link học trực tuyến ngôn ngữ lập trình mới nhất hiện nay dành cho học sinh phổ thông. Hãy liên hệ vói giáo viên theo số đt: 0987287564 để  được hướng dẫn tham gia lớp học.